Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
camping De Geuldert verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degeuldert.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Waarom we gegevens nodig hebben
camping De Geuldert verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

-reservering in ons systeem

Hoe lang we gegevens bewaren
camping De Geuldert zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze
bewaartermijn(en) zijn: tot u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief. Na vertrek van uw verblijf op onze camping.
Delen met anderen
camping De Geuldert verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
camping De Geuldert gebruikt geen cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via
deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@degeuldert.nl. Om uw identiteit te
kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. camping De Geuldert zal zo snel mogelijk, maar
in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: www.degeuldert.nl Telefoonnummer: 024-6962767 Bedrijfsadres:
Schildersweg 6a 6586 AL Plasmolen Postadres: Schildersweg 6a 6586 AL Plasmolen
Beveiliging
camping De Geuldert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@degeuldert.nl