« Corona update»

Gepubliceerd op 14-10-2020

Update 14 oktober 2020

Ondanks dat wij 1 november onze poorten sluiten, zijn wij, gezien de aangescherpte maatregelen, genoodzaakt deze update te plaatsen :

Wij willen jullie via deze weg op de hoogte brengen over de nieuwe maatregelen m.b.t. het COVID-19.

Wij houden de laatste ontwikkelingen omtrent het Corona virus en de richtlijnen van de overheid en autoriteiten nauwlettend in de gaten. De veiligheid van onze gasten en onze medewerkers staat voorop. Wij staan in nauw contact met de lokale instanties, de brancheorganisatie en de gemeente die ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent het Corona virus. 

Onze horeca is helaas vanaf 14 oktober 2020 gesloten en zal gesloten blijven tot 1 april 2021. 

In de weekenden (vrijdag, zaterdag en zondag)  is de receptie open van 14.00 uur tot 16.00 uur, voor vragen/ informatie etc.  

Bezoek wordt afgeraden. Wij hebben besloten om het niet te verbieden, mits er wordt voldaan aan de regel van maximaal 4 personen bij elkaar zitten. ( kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee). Ook hierin gelden de landelijke opgelegde regels, houd u hieraan! Bij het niet nakomen van deze regel, kan dit gevolgen hebben voor uw verblijf op onze camping. En, uiteraard, houd 1,5 meter afstand! 

Vanzelfsprekend blijven de bestaande basisregels van kracht. Wij houden ons strikt aan de regels van het RIVM en de maatregelen opgelegd door de burgemeester en dat verwachten wij ook van jullie.

 

-1,5 meter afstand houden van elkaar.

-geen handen schudden.

-Regelmatig uw handen wassen.

-Gebruik papieren zakdoekjes.

-niezen en hoesten in uw elleboog.

-daggasten zijn / bezoek is welkom, mits zij zich houden aan de regels van het RIVM.

-ga niet onnodig rondlopen, blijf zoveel mogelijk op uw eigen plek.

-bij de receptie maximaal 1 persoon tegelijk naar binnen.

-gebruik de door ons verstrekte desinfecterende handgel.

Update 11 juni 2020

Via deze weg kunnen wij u mededelen dat ons sanitair gebouw weer open mag vanaf 15 juni a.s.

Onze horeca is weer geopend en u kunt dus ook op het terras uw drankje en hapje nuttigen.

Ons animatie programma wordt nog even uitgesteld, omdat wij niet de veiligheid kunnen waarborgen die in deze tijd nodig is.

 

Update 8 mei 2020

Op deze pagina plaatsen wij updates m.b.t. het Corona virus ( COVID-19 ).

Tevens kunt u hieronder ook lezen welke maatregelen wij zelf genomen hebben, om ons te houden aan de richtlijnen van het RIVM en om ervoor te zorgen dat u op onze camping geen extra risico loopt op besmetting van het Corona virus.

Wij houden de laatste ontwikkelingen omtrent het Corona virus en de richtlijnen van de overheid en autoriteiten nauwlettend in de gaten. De veiligheid van onze gasten en onze medewerkers staat voorop. Wij staan in nauw contact met de lokale instanties, de brancheorganisatie en de gemeente die ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent het Corona virus.

Vooralsnog blijft het openbare sanitair gebouw gesloten tot 1 juli a.s. De horeca gaat wel open vanaf 1 juni a.s.

Momenteel worden o.b.v. de persconferentie van 6 mei eventuele versoepelingen op korte termijn onderzocht. Blijf onze site in de gaten houden!

Uiteraard blijven de richtlijnen van het RIVM van kracht. Deze moeten ook gehanteerd worden op onze camping:

-1,5 meter afstand houden van elkaar.

-Geen handen schudden.

-Regelmatig uw handen wassen.

-Gebruik papieren zakdoekjes.

-Niezen en hoesten in uw elleboog.

-Ga niet onnodig rondlopen, blijf zoveel mogelijk op uw eigen plek.

-Bij de receptie maximaal 1 persoon tegelijk naar binnen

-Daggasten zijn/Bezoek is weer welkom, mits zij zich houden aan de regels van het RIVM. Deze verantwoording ligt bij u, wij kunnen jullie hierover aanspreken en dat kan gevolgen hebben voor jullie verblijf op onze camping. Bezoekers moeten zich melden bij de receptie!!

-Gebruik de door ons verstrekte desinfecterende handgel.

Uiteraard zult u begrijpen dat wanneer u verkouden bent en/of verschijnselen heeft van het Coronavirus, wij u vragen om onze camping NIET te bezoeken. Dit om de gezondheid van alle andere gasten en onze medewerkers te waarborgen.

  

Update 22 april 2020.

Op deze pagina plaatsen wij updates m.b.t. het Corona virus ( COVID-19 ).

Tevens kunt u hieronder ook lezen welke maatregelen wij zelf genomen hebben, om ons te houden aan de richtlijnen van het RIVM en om ervoor te zorgen dat u op onze camping geen extra risico loopt op besmetting van het Corona virus.

Wij houden de laatste ontwikkelingen omtrent het Corona virus en de richtlijnen van de overheid en autoriteiten nauwlettend in de gaten. De veiligheid van onze gasten en onze medewerkers staat voorop. Wij staan in nauw contact met de lokale instanties, de brancheorganisatie en de gemeente die ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent het Corona virus.

Inmiddels is bekend gemaakt dat de huidige maatregelen ten minste tot 19 mei a.s. gehandhaafd zullen blijven. De horeca en het sanitairgebouw blijft gesloten tot 19 mei a.s. en de animatie is stopgezet tot 1 juli a.s.

De overheid heeft bepaald dat campings niet hoeven te sluiten. Als wij ons houden aan strikte maatregelen, mogen wij open blijven. De burgemeester en/of de veiligheidsregio heeft de bevoegdheid om hierover te beslissen. Vooralsnog blijven alle gemeenschappelijke sanitair gebouwen gesloten tot 19 mei a.s.

Uiteraard vragen wij jullie volledige medewerking met de maatregelen die gelden op onze camping.:

Wij hanteren de volgende ( RIVM ) maatregelen:

-Niet meer dan 2 (!) personen bij elkaar, tenzij thuiswonende gezinsleden.

-1,5 meter afstand houden van elkaar.

-Geen handen schudden.

-Regelmatig uw handen wassen.

-Gebruik papieren zakdoekjes.

-Niezen en hoesten in uw elleboog.

-Daggasten zijn / bezoek is niet welkom.

-Ga niet onnodig rondlopen, blijf zoveel mogelijk op uw eigen plek.

-Bij de receptie maximaal 1 persoon tegelijk naar binnen.

-Gebruik de door ons verstrekte desinfecterende handgel.

Uiteraard zult u begrijpen dat wanneer u verkouden bent en/of verschijnselen heeft van het coronavirus, wij u vragen om onze camping NIET te bezoeken. Dit om de gezondheid van alle andere gasten en onze medewerkers te waarborgen.

Update 1 april 2020.

Wij plaatsen hier updates m.b.t. het Coronavirus ( COVID-19 ).

De overheid heeft bepaald dat campings niet hoeven te sluiten. Als wij ons houden aan strikte maatregelen, mogen wij open blijven. De burgemeester en/of de veiligheidsregio heeft de bevoegdheid om hierover te beslissen.

Vooralsnog mogen wij nog steeds open. U bent dus welkom op de door u gereserveerde plaats. Uiteraard vragen wij jullie volledige medewerking met de maatregelen die gelden op onze camping.:

Wij hanteren de volgende ( RIVM ) maatregelen:

-Niet meer dan 2 (!) personen bij elkaar, tenzij thuiswonende gezinsleden.

-1,5 meter afstand houden van elkaar.

-Geen handen schudden.

-Regelmatig uw handen wassen.

-Gebruik papieren zakdoekjes.

-Niezen en hoesten in uw elleboog.

-Daggasten zijn / bezoek is niet welkom.

-Ga niet onnodig rondlopen, blijf zoveel mogelijk op uw eigen plek.

-Bij de receptie maximaal 1 persoon tegelijk naar binnen.

-Gebruik de door ons verstrekte desinfecterende handgel.

 

Onze plaatsen zijn omringd door een laurierheg, waardoor er automatisch al afstand gecreëerd wordt. Toch gaan wij nog meer afstand garanderen door de toeristische plaatsen om en om te verhuren. De sanitairgebouwen zijn op last van de overheid gesloten. Het legen van het chemisch toilet is wel mogelijk. 

De horeca blijft gesloten tot in ieder 28 april.

Het animatie programma is stopgezet tot 1 juni.

Wij verzoeken jullie om jullie te houden aan de instructies die overal op onze camping vermeld hangen.

Bent u verkouden, hoest u, niest u, heeft u koorts of andere Coronavirus achtige verschijnselen, dan bent u niet welkom op onze camping.

Wij hebben iedereen die gereserveerd heeft tot 28 april inmiddels geïnformeerd over de maatregelen.

Heeft u gereserveerd na 28 april? Wij wachten even de nieuwe richtlijnen af en zullen indien nodig contact met u opnemen. Heeft u vragen... bel of mail gerust.

Blijf gezond! Dat is nu het allerbelangrijkste.

 

update 24 maart 2020:

Informatie over het Coronavirus

Camping De Geuldert houdt de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Coronavirus nauwlettend in de gaten. Op deze pagina zullen we de informatie en onze concrete stappen blijven actualiseren. Ons beleid passen we steeds aan op de actuele richtlijnen. Er is op dit moment geen reden om binnenlandse vakanties te vermijden of af te gelasten. We houden nauw contact met de daarvoor aangewezen instanties en volgen de maatregelen van het RIVM, de GGD en de overheid.

Hieronder vind je een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden: 

Kan ik nog op vakantie vanwege het Coronavirus?
Onze camping is vanaf 27 maart geopend voor vakantiegasten en ligt in een gebied waar op dit moment geen bijzondere veiligheidsrisico’s gelden. U bent dus van harte welkom vanaf 27 maart.

Welke maatregelen heeft Camping De Geuldert genomen m.b.t. het Coronavirus?
Wij volgen de ontwikkelingen en richtlijnen rondom het Coronavirus op de voet. Indien nodig zullen wij onze procedures aanpassen en aanscherpen.

Wij hanteren strikte gezondheidsnormen en informeren en moedigen onze gasten aan om de gebruikelijke instructies in acht te nemen:

-Afstand houden van elkaar, minimaal 1,5 meter!

-Maximaal 3 personen tegelijk in het sanitair gebouw

- Wanneer onze medewerkers de sanitairgebouwen aan het schoonmaken zijn is het niet toegestaan om deze gebouwen te betreden.

-De douches van de sanitaire gebouwen zullen mogelijk niet allemaal toegankelijk zijn.

-Regelmatig handen wassen,

-In de elleboog hoesten en niesen

-Papieren zakdoekjes gebruiken. 

-Gebruik de door ons verstrekte desinfecterende handgel

-Ga niet onnodig bij elkaar op bezoek, blijf zoveel mogelijk op uw eigen plaats.

-bezoek is niet welkom op onze camping/ dagrecreatie is niet toegestaan.

 

Bij lichte verkoudheidsklachten bent u niet welkom op onze camping.

Wat gebeurt er als het coronavirus op Camping De Geuldert wordt geconstateerd?
De medische en gezondheidsinstanties worden onmiddellijk op de hoogte gebracht. Procedures voor infectieziekten worden dan onmiddellijk ingezet.

Zijn de faciliteiten op Camping De Geuldert geopend? 
Wij zijn geopend, echter het winkeltje en de Horeca zijn gesloten tot ten minste 6 april. Zodra er meer bekend is zullen wij u hierover berichten.

Wat als ik mijn vakantie wil annuleren vanwege het Coronavirus?Indien u vanwege de uitbraak van het Coronavirus uw vakantie wilt annuleren, dan is er geen recht op restitutie, aangezien Nederland en dus ook de omgeving van ons vakantiepark niet ‘op slot’ zijn gezet door de overheid. U kunt dus vakantie houden. De geldende annuleringsvoorwaarden van de RECRON gaan in werking bij annulering. Dat betekent o.a. dat het vooruitbetaalde bedrag niet kan worden terug geclaimd en dat u (een deel van) de overeengekomen prijs verschuldigd bent, ook als er nog niet is aanbetaald.

Indien u uw vakantie wilt annuleren, aangezien u zelf uit een gebied komt waar het Coronavirus is uitgebroken dan is er geen recht op restitutie, aangezien er niet te zeggen is dat u besmet bent. Wij hanteren in dit geval de voorwaarden van de RECRON.

Indien uw regio ‘op slot’ is gezet door de overheid en u ten gevolge hiervan geen gebruik kunt maken van uw vakantie, dan is dat het risico van u als vakantieganger. Wij kunnen namelijk de vakantie alsnog aan u aanbieden, maar u kunt de vakantie niet afnemen. Het risico ligt dan bij u als vakantieganger en ook in dit geval hanteren wij de voorwaarden van de RECRON.

U besluit uw huidige reservering te annuleren.
Alhoewel we het jammer vinden dat we u niet mogen verwelkomen kan dit volgens de geldende annuleringsvoorwaarden en/of de voorwaarden van uw eigen annuleringsverzekering. Annuleren kan via de mail. Wegens de drukte en mindere bezetting op de receptie kunnen de wachttijden momenteel langer zijn dan u van ons gewend bent. 


Verblijven na 6 april 2020.
Vanuit de overheid zijn er nog geen berichten gekomen die een reden tot annuleren en/of verzetten van een boeking geven. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en als er berichten vanuit de overheid komen die betrekking hebben op de periode na 6 april, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Uiteraard betreuren wij deze maatregelen en zijn deze voor niemand plezierig, we vertrouwen echter op ieders begrip dat de gezondheid van onze gasten én medewerkers meer dan ooit onze prioriteit heeft.

 

-------

Via deze weg willen wij jullie mededelen dat wij als camping zeer nauw alle berichtgevingen volgen m.b.t. het coronavirus (COVID-19) en wij laten weten welk beleid wij voeren om verdere verspreiding te voorkomen.

Vrijdag 27 maart openen wij onze deuren ( tenzij er nieuwe richtlijnen komen waar wij in onze branche gehoor aan moeten geven ). U bent van harte welkom op onze camping. Wij gaan ervan uit dat u de richtlijnen van de overheid en het RIVM strikt opgevolgd. Vooralsnog zijn dat onderstaande richtlijnen, mocht er in de tussentijd iets veranderen, dan worden deze regels uiteraard ook bij ons gehanteerd:

-       Geen handen schudden

-       1,5 meter afstand van elkaar houden

-       Regelmatig uw handen wassen

-       Niesen en hoesten in de binnenkant van uw elleboog

-       Papieren zakdoekjes gebruiken

 

Uiteraard zult u begrijpen dat wanneer u verkouden bent en/of verschijnselen heeft van het coronavirus, wij u vragen om onze camping NIET te bezoeken. Dit om de gezondheid van alle andere gasten en onze medewerkers te waarborgen.

Wij zullen, zoals u van ons gewend bent, vanuit onze kant zorgen voor een goede hygiëne op onze camping en wij treffen hierin de nodige extra voorzieningen.

Helaas blijft de horeca wel gesloten tot 6 april a.s. en onder voorbehoud van verdere aanwijzingen van de overheid.

Mochten jullie ondanks bovengenoemde maatregelen toch willen annuleren dan verwijzen wij u naar de recronvoorwaarden.

Hopende op jullie begrip en medewerking, wensen wij jullie een goede gezondheid toe en tot gauw!

download-3-1602687501.jpg